PHCA Under–19 Team Members
 • 1  .   Akshay Dullarwar
 • 2  .   Onkar Dixit
 • 3  .   Atharv Deshpande
 • 4  .   Priyam Chandak
 • 5  .   Siddhesh Puranik
 • 6  .   Mukul Kedar
 • 7  .   Ambrish Bhagat
 • 8  .   Yash Raikar
 • 9  .   Kushal Pimpalkar
 • 10  .   Vishal Chandwani
 • 11  .   Shubham Sharma
 • 12  .   Shubham Lakhmapure
 • 13  .   Abhi Bajpai
 • 14  .   Akshay Agrawal
 • 15  .   Vinit Meshram
 • 16  .   Lalit Yadav
 • 17  .   Mohd Irfani