LIPTON T20 TEAM

 • 1.  Akash Jha (Captain)
 • 2.  Prathamesh Hinganikar
 • 3.  Sarvesh Hinganikar
 • 4.  Raviraj Patil
 • 5.  Tushar Kadu (Captain)
 • 6.  Sanil Shekatkar
 • 7.  Samiteenjoy Bhattacharya
 • 8.   Naveen Negi
 • 9 .  Nikhil Jogi
 • 10.  Vijay Yadav
 • 11.  Sameer Deshmukh
 • 12.   Atharv Deshpande
 • 13 .  Akshay Agrawal
 • 14.  Onkar Dixit
 • 15.  Sagar Kasdekar
 • 16.   Lalit Yadav
 • 17.   Akshay Dullarwar